L’Estat actual

ESCANYA: acció d’escanyar, matar privant-lo de respirar per compressió o obstrucció de la gola.

ENGANYA: acció d’engalipar amb falses promeses.

ESPANYA: acció d’espanyar, fer saltar el pany.

ESPPANYA: l’estat actual.