C trencada II

C trencada:

La ç, anomenada ce trencada, continua sent la tercera lletra de l’alfabet llatí però amb una variació que fa que es pronunciï /s/ davant de a, o, u, o a final de mot. Es pronuncia /z/ si es troba a final de mot i la següent lletra és una vocal, i si la següent lletra dins o fora de la paraula és una consonant sonora

Viquipèdia

C truncada

Participi de truncar

Truncar:

1 Separar tallant una part, especialment l’extrem (d’alguna cosa).
2 per ext. Truncar la mort una existència.
3 truncar una frase Deixar-la sense acabar.

Institut d’estudis catalans