viatges

Vaig descobrir aquest text que s’ajusta molt be al meu propi concepte de viatge, i us el transcric:

Alain
Propos sur le bonheur (1928)

LII
Voyages
29 août 1906

En ce temps de vacances, le monde est plein de gens qui courent d’un spectacle à l’autre, évidemment avec le désir de voir beaucoup de choses en peu de temps. Si c’est pour en parler, rien de mieux ; car il vaut mieux avoir plusieurs noms de lieux à citer ; cela emplit le temps. Mais si c’est pour eux, et pour réellement voir, je ne les comprends pas bien. Quand on voit les choses en courant elles se ressemblent beaucoup. Un torrent c’est toujours un torrent. Ainsi celui qui parcourt le monde à toute vitesse n’est guère plus riche de souvenirs à la fin qu’au commencement.

La vraie richesse des spectacles est dans le détail. Voir, c’est parcourir les détails, s’arrêter un peu à chacun, et, de nouveau, saisir l’ensemble d’un coup d’œil. Je ne sais si les autres peuvent faire cela vite, et courir à autre chose, et recommencer. Pour moi, je ne le saurais. Heureux ceux de Rouen qui, chaque jour, peuvent donner un regard à une belle chose et profiter de Saint-Ouen, par exemple, comme d’un tableau que l’on a chez soi.

Tandis que si l’on passe dans un musée une seule fois, ou dans un pays à touristes, il est presque inévitable que les souvenirs se brouillent et forment enfin une espèce d’image grise aux lignes brouillées.

Alain, Propos sur le bonheur (1928)

Pour mon goût, voyager c’est faire à la fois un mètre ou deux, s’arrêter et regarder de nouveau un nouvel aspect des mêmes choses. Souvent, aller s’asseoir un peu à droite ou à gauche, cela change tout, et bien mieux que si je fais cent kilomètres.

Si je vais de torrent à torrent, je trouve toujours le même torrent. Mais si je vais de rocher en rocher, le même torrent devient autre à chaque pas. Et si je reviens à une chose déjà vue, en vérité elle me saisit plus que si elle était nouvelle, et réellement elle est nouvelle. Il ne s’agit que de choisir un spectacle varié et riche, afin de ne pas s’endormir dans la coutume. Encore faut-il dire qu’à mesure que l’on sait mieux voir, un spectacle quelconque enferme des joies inépuisables. Et puis, de partout, on peut voir le ciel étoilé ; voilà un beau précipice.

29 août 1906

He fet una traducció sui generis:

LII
Viatges
29 d’agost 1906

En temps de vacances, el món està ple de persones que corren d’un espectacle a un altre, amb el desig evident de veure un munt de coses en poc temps. Si es tracta de parlar-ne, res millor; ja que  és millor tenir molts noms de llocs per citar; això omple el temps. Però si és per ells, i per veure-ho de veritat, no ho entenc. Quan es veuen les coses corrent totes són molt similars. Un torrent és sempre un torrent. Així els que viatgen pel món a tota velocitat no son més rics en records al final que al principi.
La veritable riquesa dels espectacles està en els detalls. Veure, és recorre els detalls, parar-se una mica en cadascun, i, després abastar novament el conjunt. Jo no sé si els altres poden fer-ho ràpidament, i passar d’una a una altra, per tornar a  començar. Per a mi, no ho sé. Feliços els de Rouen que, cada dia, poden donar un cop d’ull a una cosa bonica i gaudir de Saint-Ouen, per exemple, com d’un quadre que es tingui a casa.

Mentre que si un passa per un museu un sol cop, o per un país
turístic, és gairebé inevitable que els records s’enterboleixin i formin al final una mena d’imatge  grisa de perfils desdibuixats.
Alain (1928)
Pel meu gust, viatjar es moure’s un metre o dos, aturar-se i descobrir un nou aspecte de les mateixes coses. Sovint asseure’s una mica a la dreta o a l’esquerra, ho canvia tot, i molt millor que si fes cent quilòmetres. Si vaig d’un torrent a un altre, sempre trobo el mateix torrent. Però si vaig d’un roc a un altre, el mateix torrent esdevé un altre a cada pas. I si retorno a un lloc  ja vist, de fet, em sorprèn més que si fos nou, i realment és nou.

Només es tracte de triar un espectacle variat i ric, a fi de no adormir-se en l’hàbit.

Encara caldria dir que, a mida que un sap mirar millor, veure un espectacle comporta alegries inesgotables. I a tot arreu, es pot veure el cel estrellat, heus aquí un bonic precipici.
Agost 29, 1906

Agost 29, 1906

Alain: Propos sur le bonheur (textos complerts)

“Raptado por las musas”

l’Article de “El País” ( Babelia 1134), titulat “Raptado por las musas” i signat per Javier Gomà Lanzón comença:

 

“ Hay un hecho notorio y universal que reclama una buena explicación: por qué determinadas personas dedican las mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores años de su vida a producir algo que nadie les ha pedido, sin que el éxito social, los requerimientos de la conciencia, el anhelo de fama o el enriquecimiento económico constituyan nunca la motivación principal. El hecho suele ser designado con la palabra vocación. Y necesita explicación porque es mencionado, invocado o apelado a cada paso por quienes lo experimentan en el interior de su personalidad —poetas, pintores, compositores, creadores, artistas, pensadores—, pero muy rara vez ha sido objeto de meditación filosófica.”

 

i que al llarg de dues pàgines (en paper) desgrana una bona reflexió sobre el fet de la vocació.

Aquesta és la meva recomanació per llegir-lo:

article sencer