……

La gran aportació de l’esperit català a Europa  l’últim terç del Segle XX i principis del XXI, és el tall dels costellams de manera que s’obtinguin més peces que costelles, però mantenint la forma de costelles.

Tota una fita de la versemblança que si no fos per excessivament fàcil, diria que és una metàfora del joc polític.

C trencada II

C trencada:

La ç, anomenada ce trencada, continua sent la tercera lletra de l’alfabet llatí però amb una variació que fa que es pronunciï /s/ davant de a, o, u, o a final de mot. Es pronuncia /z/ si es troba a final de mot i la següent lletra és una vocal, i si la següent lletra dins o fora de la paraula és una consonant sonora

Viquipèdia

C truncada

Participi de truncar

Truncar:

1 Separar tallant una part, especialment l’extrem (d’alguna cosa).
2 per ext. Truncar la mort una existència.
3 truncar una frase Deixar-la sense acabar.

Institut d’estudis catalans