……

La gran aportació de l’esperit català a Europa  l’últim terç del Segle XX i principis del XXI, és el tall dels costellams de manera que s’obtinguin més peces que costelles, però mantenint la forma de costelles.

Tota una fita de la versemblança que si no fos per excessivament fàcil, diria que és una metàfora del joc polític.

C trencada II

C trencada:

La ç, anomenada ce trencada, continua sent la tercera lletra de l’alfabet llatí però amb una variació que fa que es pronunciï /s/ davant de a, o, u, o a final de mot. Es pronuncia /z/ si es troba a final de mot i la següent lletra és una vocal, i si la següent lletra dins o fora de la paraula és una consonant sonora

Viquipèdia

C truncada

Participi de truncar

Truncar:

1 Separar tallant una part, especialment l’extrem (d’alguna cosa).
2 per ext. Truncar la mort una existència.
3 truncar una frase Deixar-la sense acabar.

Institut d’estudis catalans

“Raptado por las musas”

l’Article de “El País” ( Babelia 1134), titulat “Raptado por las musas” i signat per Javier Gomà Lanzón comença:

 

“ Hay un hecho notorio y universal que reclama una buena explicación: por qué determinadas personas dedican las mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores años de su vida a producir algo que nadie les ha pedido, sin que el éxito social, los requerimientos de la conciencia, el anhelo de fama o el enriquecimiento económico constituyan nunca la motivación principal. El hecho suele ser designado con la palabra vocación. Y necesita explicación porque es mencionado, invocado o apelado a cada paso por quienes lo experimentan en el interior de su personalidad —poetas, pintores, compositores, creadores, artistas, pensadores—, pero muy rara vez ha sido objeto de meditación filosófica.”

 

i que al llarg de dues pàgines (en paper) desgrana una bona reflexió sobre el fet de la vocació.

Aquesta és la meva recomanació per llegir-lo:

article sencer