……

La gran aportació de l’esperit català a Europa  l’últim terç del Segle XX i principis del XXI, és el tall dels costellams de manera que s’obtinguin més peces que costelles, però mantenint la forma de costelles.

Tota una fita de la versemblança que si no fos per excessivament fàcil, diria que és una metàfora del joc polític.